0

HOMe

Innerkracht richt zich op het veranderproces bij mensen. Wij richten ons op het verhogen van de innerlijke kracht in elk mens waardoor het veranderproces versneld wordt. Dit valt uiteen in

  • gezondheidsinterventies
  • activeringsprogramma’s
  • en een re-integratie programma

Giuseppe Benca (initiatiefnemer Innerkracht)
“Wij zien de mens als ‘geheel’ met verschillende niveaus. We onderscheiden een niveau van handelen, denken, voelen en bewegen. Uit ervaring blijkt dat veel fysieke ongemakken vaak een onderliggende oorzaak hebben op één van de andere niveaus.
Tijdens onze programma’s gaan we aan de slag met het bewust worden en het doorbreken van vastzittende patronen en maken we een ieder meer bewust van zijn of haar mogelijkheden en kwaliteiten.”
 

Willen wij ons gedrag veranderen om onze mogelijkheden en kwaliteiten te verhogen
Dan moeten we ons bewust worden van het beeld dat we met ons meedragen.
Alleen het veranderen van gewoontes is niet voldoende